Accueil > Jobs > Hoofdmaatschappelijk assistent (m/v/x)

Hoofdmaatschappelijk assistent (m/v/x)

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werft aan voor zijn afdeling Maatschappelijk Welzijn een HOOFDMAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (m/v/x)

In het kader van een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding.

Opdracht van het Departement

 • Instaan voor de toegang tot steun en sociale begeleiding die wettelijk en sociaal is aangepast.
 • Identificeren en analyseren van de situatie van de aanvragers en van de aard van hun behoeften, in samenwerking met andere sociale diensten van het centrum (Beroepsinschakeling, Sociale inschakeling/Huisvesting/Energie/Schuldbemiddeling/enz.)

Taken

 • Een ploeg van een tiental personen leiden en instaan voor de omkadering ervan : begeleiden, omkaderen, vormen, leiden, de individuele en gezamenlijke doelstellingen bepalen, evalueren…..
 • Een ploegdynamiek en een sereen en constructief klimaat creëren ;
 • Zich vergewissen van de overeenstemming met de sociale, wettelijke en reglementaire bepalingen van de dossiers die in de ploeg worden behandeld ;
 • De maatschappelijk assistenten inlichten en zich verzekeren van de goede integratie van de nieuwe wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de vervulling van hun functie ;
 • Superviseren van de kwaliteit van het sociaal werk van de dossiers die behandeld worden door de maatschappelijk assistenten ;
 • Analyseren en voorstellen van verbeteringen in de werkprocedure, de werking en de organisatie van de dienst door onder meer de mogelijkheden te bestuderen die de sociale software biedt ;
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen voor de verbetering van de dienst en de sociale software ;
 • Klachten van de gebruikers beheren.

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

Voorwaarden tot deelname aan de examens :

 • Houder zijn van een diploma maatschappelijk assistent ;
 • Beschikken over een voorafgaande OCMW-ervaring van minstens 5 jaar in een eerstelijnsdienst en in het bezit zijn van een taaldiploma van Selor dat overeenstemt met uw niveau, zijn troeven ;

Gedragscompetenties :

 • Resultaatgeoriënteerd
 • Bewezen leiderschap en managementkwaliteiten
 • Bemiddeling en conflictbeheer
 • Nauwgezetheid, autonomie, polyvalentie, nieuwsgierigheid en zin voor organisatie
 • Luistervaardigheid, empathie en begrip
 • Naleving van de vertrouwelijkheidsregels - beroepsgeheim
 • Kritische blik op de beroepspraktijk en inzicht in een perspectief van evolutie
 • Stressbestendig

Technische competenties

 • De volgende sociale wetgeving kennen :
 • Organieke OCMW-Wet (08/07/1976)
 • Wet inzake het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s (02/04/1965)
 • Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (26/05/2002) ;
 • Een goede kennis van de wetgeving van het vreemdelingenrecht aantonen
 • Gebruik kunnen maken van de klassieke kantoorsoftware - Outlook, Word, Excel - en in staat zijn om specifieke software te leren gebruiken.

Wij bieden u

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur op niveau BH5 (maandelijks brutoloon zonder anciënniteit : 2.988,77 euro), mogelijkheid van erkenning en valorisatie van anciënniteit, een eindejaarspremie, gratis openbaar vervoer, een hospitalisatieverzekering, een aangepast individueel opleidingsplan, een evolutie in een stabiele en aangename omgeving.

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur (C.V. en motivatiebrief), uiterlijk voor 05/05/2019, bij voorkeur per e-mail naar het adres jobs2019-010@cpas.woluwe1200.be met verplichte referentie DAS-SSG-AS CHEF.

Agenda


Tous les événements

© 2019 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact